سازماندهی زیر ساخت رمز ارز در بانک ها

سازماندهی زیر ساخت رمز ارز در بانک ها

نگهداری رمز ارزها توسط بانک ها گامی مثبت در جهت تکامل دارایی‌های دیجیتال بوده است اما متناسب با آن سازماندهی زیر ساخت رمز ارز در بانک ها جز الزامات بوده و باید برنامه ریزی و اجرا شود. انک ها یا سیستم‌های سنتی قدیمی به لحاظ پذیرش رمز ارزها سریع هستند

به لحاظ پذیرش رمز ارزها سریع هستند از این رو ،سازماندهی زیر ساخت رمز ارز در بانک ها جز ملزومات زندگی امروزی میباشد.

در اواسط سال ۲۰۲۰، وقتی دفتر کنترل واحد پولی رسماً اعلام کرد که همه بانک‌های دارای حق ثبت ملی در ایالات متحده، می‌توانند خدمات نگهداری ارزهای رمزپایه را ارائه دهند، صنعت نگهداری دارایی‌های دیجیتال با استقبال خوبی روبرو شد.

سازماندهی زیر ساخت رمز ارز در بانک ها hiarzآلت کوینبدون دیدگاه لزوم سازماندهی زیرساخت رمزارز بانک ها سازماندهی زیر ساخت رمز ارز در بانک ها نگهداری رمز ارزها توسط بانک ها گامی مثبت در جهت تکامل دارایی‌های دیجیتال بوده است اما متناسب با آن سازماندهی زیر ساخت رمز ارز در بانک ها جز الزامات بوده و باید برنامه ریزی و اجرا شود.

لزوم-سازماندهی-زیر-ساخت-رمز-ارز-بانک-ها سازماندهی زیر ساخت رمز ارز در بانک ها

بانک ها یا سیستم‌های سنتی قدیمی

به لحاظ پذیرش رمز ارزها سریع هستند؛اما به علت کمبود زیرساخت‌های فناوری، سازگاری و انطباق با سیستم‌های جدید و ذخیره امن دارایی‌های دیجیتال دچار محدودیت می‌باشند. از این رو ،سازماندهی زیر ساخت رمز ارز در بانک ها جز ملزومات زندگی امروزی میباشد.

در اواسط سال ۲۰۲۰، وقتی دفتر کنترل واحد پولی رسماً اعلام کرد که همه بانک‌های دارای حق ثبت ملی در ایالات متحده، می‌توانند خدمات نگهداری ارزهای رمزپایه را ارائه دهند، صنعت نگهداری دارایی‌های دیجیتال با استقبال خوبی روبرو شد.

لزوم-سازماندهی-زیر-ساخت-رمز-ارز-بانک-ها سازماندهی زیر ساخت رمز ارز در بانک ها

و این پیشنهاد به نوعی سازماندهی زیر ساخت رمز ارز بوده و مورد استقبال قرار گرفت. اگر چه این حرکتی مثبت برای اکوسیستم رمز ارزها از لحاظ زیر ساختی تلقی می‌شود، ولی باید با ارزیابی دقیق زیرساخت‌های فناوری آن متناسب تر باشد؛ در عصر تکنولوژی ما وارد الگوی جدید مالی شده‌ایم که نیاز به رویکرد متفاوتی برای تأمین امنیت دارایی ها دارد. دارایی‌های دیجیتالی پتانسیل ثروت زیادی را ارائه می‌دهند؛ اما ارائه دهندگان خدمات نگهداری این دارایی‌ها وظیفه دارند تا مانع از تبدیل شدن مشتری‌هایشان به قربانی‌های دیگری از حملات رمزنگاری جهانی شوند

جهت حفظ و نگه داری مطمئن ،زیر ساخت رمز ارز ها سازماندهی شود. ورود بانک ها نشانه اصلی بلوغ صنعت کریپتو است. اقدام دفتر کنترل و نظارت بر واحد پولی (OCC) سبب تسریع اعتماد به حوزه رمز ارزها و توسعه و پیشرفت تنظیم کنندگان آن می‌شود.

بانک ها از طریق نگهداری دارایی‌های دیجیتال،

فرصتی منحصر به فرد پیدا می‌کنند تا برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان امکان افزایش چشمگیر ثروت را فراهم کنند و با این اقدام، می‌توانند باعث تقویت گسترش مالی شوند و یا از فروپاشی اقتصاد ملی جلوگیری کنند

الزامات حوزه رمزارز بانک مرکزی (ملی)

انتشار رمزارز ملی تنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است. رمزارز ملی تنها در بانکهای مجاز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تبادل است. رمزارز ملی میتواند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

الزامات حوزه عرضه اولیه توکن با پشتوانه ارز، شامل موارد زیر می باشد:

توکن با پشتوانه ارز در بانکهای مجاز و صررافیها که مقررات آن در بخش صرافیها آورده شده است، قابل تبادل است.

الزامات حوزه عرضه اولیه توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها، شامل موارد زیر میباشد:

انتشار توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزات گرانبها پس از اخذ مجوز بانک مرکزی و با ضمانت بانکهای کشور مجاز است.

توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها در بانکهای مجاز و صررررافیها که مقررات آن در بخش صرافیها آورده شده است، قابل تبادل است.

ثبت دیدگاه

کد امنیتی

0دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهتان ثبت میشود.