‎کریپتوکیتیز (CryptoKitties) چیست؟

‎کریپتوکیتیز (CryptoKitties) چیست؟

‎یکی از بازی های غیر متمرکز معروف که از پلتفرم ‎اتریوم استفاده می‌کند، کریپتوکیتیز (CryptoKitties) نام دارد. کریپتوکیتیز، بازی جالبی است که روی بستر بلاک چین اتریوم پیاده شده و کاربران زیادی جذب آن شده‌اند.

‎بازی‌های مبتنیین و ارزهای دیجیتال مخاطبان زیادی دارند و راه خود را به بازارهای متنوعی گشوده‌اند. یی از بازی‌های قدیمی‌ و محبوب‌ اییییتیز (CryptoKitties) نام دارد. گفتنی است لازم نیست حتماً عاشق گربه‌ها باشید تا مجذوب این بازی شویی از معامله‌گرهای جدی‌ و سرمایه‌گذارهای بزرگ هم ساعت‌ها زمان صرف خریدوفروش و پرورش این گربه‌های دیجیتال بامزه می.

‎ییتیز CryptoKitties یی از اولین بازی‌های مبتنیی غیرمثلی (NFT) یی‌توانند با ورود مقداری سرمایه به بازیی دلخواه خود را بخرند و آن را وارد فرایند تولیین طریق بچه‌گربه‌های جدید پرورش دهند و بفروشند. قیمت برخییییتیز به صدها اتر می‌رسد. همین مسئله باعث شده است این بازی علاوه‌بر ایجاد سرگرمی، به بستری مناسب برای سرمایه‌گذارییییتیز CryptoKitties بازیینی و مبتنیی غیرمثلیی‌توانیی NFT گربه‌های دیجیتالیییر و پرورش اییتی‌های رنگارنگ بزنیییتی۲۰۱۷ عرضه شد، اولین بازیین اتریوم و یی از اولین تلاش‌ها برای استفاده از فناوریین برای تجربه‌ بازیی‌شود. این بازییق مییی‌های درون بازی را با پول فیین راه سود به‌دست آورند. ‎در بازیییتیز CryptoKittiesیرمثلی گربه منحصربه‌فرد است و نمییا حتی از بین برد. به‌عبارت‌دیگر، اگر شما در بازیییتیز CryptoKitties یید، هیچ فرد دیگری نمی‌تواند ادعاییییتیز CryptoKitties یارییری از فروش گربه‌های مجازی به‌دست آورند و تیی از این بچه‌گربه‌ها به صدها اتریوم می‌رسد. این بازی به شما اجازه می‌دهد گربه‌های منحصر به فرد را پرورش دهید و به خرید و فروش آن‌ها بپردازید. جالب ایی از این گربه‌های دیجیتالی با مبالغ هنگفتی معامله می‌شوند و در بعضی موارد این مبالغ به ده‌ها هزار دلار هم رسیده است. با توجه به محبوبیت ایی. ‎## یییتیز CryptoKitties ی هستند؟ ‎یییوم زِن (Axiom Zen) ۲۰۱۷ییتیین بازی در ابتدا قرار بود صرفاً آزمایشی ساده با فناوریین و اپلییشن‌های غیین آزمایش به پروژه‌ای میلیون‌دلاری تبدیل شد و توانست راه را برای سایر بازی‌هایینیین، موفقیت این بازییوم زِن خیلی زود تیمی ویژه به‌ نام دَپِر لَبز (Dapper Labs) را برای توسعه و گسترش این پلتفرم گربه‌اییرد.

‎ییتیز CryptoKitties اولین پروژه‌ایییرمثلی ERC721 استفاده و آثار دیجیتالی منحصربه‌فرد ایین استاندارد به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا دارایی‌های دیجیتالی یگانه‌ای اییریین باشد.

‎۲‌دسامبر‌۲۰۱۷، اولین گربه دیجیتالی این مجموعه به‌‌دنیا آمد. ارزشمندترین نژاد ای» (Generation-0) شناخته می‌شود و از توانایییر درخورملاحظه‌ای برخوردار است، از این تاریخ تا نوامبر‌۲۰۱۸، هر پانزده دقیقه ییین اتریوم زاده شد تا در‌نهایت عدد این نسل را به سقف ۵۰هزار گربه برساند. گفتنی است در این مدت، تمام گربه‌های نسل صفر را توسعه‌دهندگان ایی نسل‌های بعد به‌دست بازییا می‌آیند.

‎بازار اییتی‌های دیجیتالی از ابتدا با موفقیتییر روبه‌رو شد. تنها در هفته اول عرضه این بازی، بیش از ۶۰ییتیز CryptoKitties یش از ۵میلیون دلار برای خرید ایی گربه‌ای هزینه پرداختند. فقط ی۱۵۰یی غیرمثلی این پلتفرم به ۱۵میلیون دلار رسید! ‎ییتیز CryptoKitties با افراد و برندهای شاخصی همچون گروه موسیقی بریتانیایی میوز (Muse) یا طراح چینی، مومو ونگ (Momo Wang)، نیز برای ایجاد مجموعه‌های ویی میی‌های این پروژه موفقیت‌آمیز نبوده است. اوایل سال ۲۰۱۹ییتیز با بازیینی دیگری به‌ نام «گادز آنچِیند» (Gods Unchained) ی شد. «گادز آنچِیند» بازی‌ای مبتنیی دیجیتالی محسوب مییی با مضمون گربه‌های مجازیین‌حال، مسیر ایییش‌بینی شده بود، طی.

‎## ییتیز CryptoKitties ی ‎بازیینیییتیز CryptoKitties روی الگوریتمی به‌ نام «الگوریتم ژنتی» (Genetic Algorithm) یا به‌اختصار GA اجرا می‌شود. این الگوریتم شبیه‌سازی الگوریتم واقعی ژنتییعنی اطلاعاتیییره می‌شود، مشابه اطلاعات DNA موجودات زنده است.

DNA ما انسان‌ها حاویییر خصوصیاتمان را نشان می‌دهد، در بازیییتیز CryptoKitties ییییین ژن‌ها حتی می‌توانند رنگ پس‌زمی.

‎در بدن انسان یا حیوان یا گیاه، دی‌ان‌ای از پروتئین ساخته می‌شود و در‌مقابل، دی‌ان‌اییتی‌های دیجیتالی با اعداد دودویی صفر و ییجاد و مشخص می‌شود. با‌این‌همه، اییب ژن‌های پدرومادر‌ به الگویی منحصربه‌فرد می‌رسیم. به‌عبارت‌دیگر، هیچ دو جفت گربه‌ای در بازیییتیز ظاهر و دی‌ان‌ای یی ندارند و همی. ‎## ییتیز CryptoKitties ‎گربه‌های مجازی بازیییتیز CryptoKitties ی دارند و با نام‌های متنوعی شناخته می‌شوند. این گربه‌ها طبق ویژگی‌ها، صفات، میزان نادربودن و زمان تولیدشدن در دسته‌‌های مختلفی جای می‌گییزان ارزش آن‌ها را مشخص میی‌توانیم تمام شخصیت‌های این بازی را در چهار قالب اصلی گروه‌بندییم:

‎گربه‌های معمولی (Normal): گربه‌های معمولی پرتعدادترین و البته معمولی‌ترین نژاد گربه در بازیییتیز CryptoKitties هستند و ظاهر آن‌ها به خصوصیات ژنتیی‌ایین خود به‌ارث می‌برند. صفاتیی معمولی بروز می‌دهند، ‎گربه‌های فانتزی (Fancy): ایی خاصی ایجاد می‌شوند و خصوصیات ویی فانتزی به‌طوردقیق ویژگی‌های واقعی آن‌ها را بروز ندهد، این گربه‌ها صفات خاصی را به‌ارث میی معمولی دیده نمی‌شود. در ابتدای عرضه اییتیی‌توانستند به‌ تعداد مشخصیییر گربه‌های فانتزی پایان یافته است و دیگر نمی‌توان گربه‌ فانتزی تولیید‌مثل، تنها گربه‌‌هایی از نژاد معمولی تولید می‌شوند. ‎گربه‌های ویژه (Special Edition): ایی خاصی ایجاد می‌شوند؛ اما درمقایسه‌با گربه‌های فانتزی تعداد محدودتری دارند و نمی‌توانند گربه‌های ویژه بیشتری تولیی از انواع گربه‌های ویژه خصوصیات ژنتیی خاصییت ایجاد گربه‌های معمولی می‌دهد. این گربه‌ها را نمییی‌توان آن‌ها را خرید. ‎گربه‌های انحصاری یا منحصربه‌فرد (Exclusive): این گربه‌ها نادرترییتی‌های دیجیتالی این بازی و اغلب یادآور رویدادها یا اعضای برجسته جامعه هستند و به‌منظور انجام هدفی ویژه ایجاد می‌شوند. فقط تیم توسعه‌دهنده می‌تواند خالق گربه‌های منحصربه‌فرد باشد. این گربه‌ها نمی‌توانند مشابه خود را به‌وجود آورند؛ یعنی اگر گربه‌ای منحصربه‌فرد با گربه‌ای معمولی یا فانتزی جفت‌گیریی معمولی یا فانتزی خواهد بود.

‎## ویژگی‌هایییتیز CryptoKitties ‎عوامل متعددی بر ظاهر این گربه‌های دیجیتالی تأثیرگذارند. واژه «Cattribute» یقی از دو واژه «Cat» به‌معنای گربه و «Attribute» به‌معنای ویژگی و خصوصیت است، به الگوریتم‌های ژنتیی‌ای گفته میین گربه‌ها را تعیین مییرییبیوت) مختلف، بچه‌گربه‌ای با صفات تصادفی از هر دو گربه پدر‌و‌مادر خواهد بود.

‎درحال‌حاضر، بیش از ییلیارد صفت مختلف در این گربه‌ها دیده مییای این شخصیت‌های بامزه را بسیار پوییژگی‌های جالبییتی تأثیرگذارند، ازاین‌قرارند:

‎ژن‌ها: هر گربه با ۴۸یش از خود به‌‌ارث برده، به‌دنیا می‌آیی‌ان‌ای این گربه‌ها حاوی چهار ژن چشم، الگوییی از این ژن‌ها غالب‌تر و بخت رسیدن آن به نسل بعد بیشتر است. ‎جهش ژنتیی: گاهییچ‌یینش را به‌ارث نبرد. در اییتی جدید دچار جهش ژنتیی شده است و ژن‌های جدید می‌توانند به نسل بعد ارث برسند. هرچه ژنوم پدرومادر تفاوت بیشتری با‌هم داشته باشند، احتمال جهش ژنتیی در بچه‌گربه بیشتر خواهد بود. خالص‌بودن ژن گربه‌ها بر ارزش آن‌ها تأثیر مستقیم می‌گذارد. ‎سرعت سردشدن: هر گربه مادر به‌تناسب شماره نسل و تعداد دفعاتییا آورده است، به زمان مشخصی برای آرام‌شدن یا همان سردشدن (Cooldown) بعد از تولید بچه‌گربه جدید احتیاج دارد و در این زمان، نمی‌تواند دوباره بچه‌دار شود. هرچه شماره نسل بیشتر شود، گربه مادر به زمان بیشتری برای تولد بچه‌گربه بعدی خود احتیاج دارد و این مسئله می. ‎جواهرات خانوادگی: اییه‌۲۰۱۸ به بازی اضافه شدند و روی برخی گربه‌ها دیده می‌شوند، نماد اصالت خانوادگی گربه هستند. برخی از گربه‌های مجازییی می‌شوند، اولین جواهر خانواده را ایجاد میی خود انتقال می‌دهند. ‎## منشا پیدایییتی ها ‎اولییتی در سال 2017 اییخ به بعد، هر 15 دقیقه یییجاد شد. این روند تولید گربه ها تا نوامبر سال 2018 ادامه داشت تا جاییییچ گربه ای از نسل صفر باقی نماند. براساس گزارش هایییییتیز وجود دارد، در حال حاضر 50 هزار گربه از نوع نسل صفر وجود خواهند داشت.

‎بعد از ایی نسل صفر به این تعداد رسید، مییی تواند نقش پدر و مادر داشته باشد. صاحب گربه مادر نیز حاصل این زاد و ولد را دریافت میین گربه متولد شده، به غیر از خصوصیاتیین خود دارد، می تواند خصوصیات ویژه ای نیز داشته باشد. در برخی از جهش هایی افتاد، یی نیز ایجاد میی ارزش بالایی است.

‎از نظر تئوری، تعداد گربه ها محدودیتی نداشته و تا زمانییید، می توانید گربه های جدیدی نیز ایید. حتی در این میان بازاری برای ایجاد گربه های دیگران نیی توانید با تنها پرداخت مبلغی به صاحب گربه مادر، زاد و ولد را ایید. ‎## تیم توسعه دهنده بازیییتیز(CryptoKitties) ‎تیم توسعه دهنده بازیییتیز (CryptoKitties)یی مختلفی را راه اندازیین پروژه ها می توان به عیی واقعیت مجازی تا فناوری هاییییق این بازی مییار منحصر به فرد است. ایی نسل صفر سود خوبییی انجام می شود مبلغییافت می.

‎با پایان یافتن سال جاری میلادی و اتمام گربه های نسل صفر، تنها منبع درآمد توسعه دهنده از محل همییییی توان گربه های بازی را خرید، بازار رسمی آن نیست و می توانید از دیگر بازارها نیز گربه های خود را بخرید. قراردادهای هوشمند بخش حراجی بازی را نمی توان آن چنان مفید و قابل اعتماد برای. ‎## ییتیزCryptoKitties یم؟ ‎پیییتیز CryptoKitties ، بهتر است فرایندهای بازیییم تا ببینیم چگونه می‌توانیم درآمد بهینه‌ای از اییم.

‎خرید: ورود سرمایه گام اولیه برای شروع بازی است. در مرحله خرید، باید بچه‌گربه‌هایید و بخرید. در بخش قبل، مراحل خرید و توجه به جزئییح دادیم. ‎پیشنهاد خرید: این مورد به خرید گربه‌هاییی فروش گذاشته نشده‌اند. اگر به خرید گربه مجازی خاصی تمایل دارید و آن گربه در بازار موجود نیست، می‌توانید پیشنهاد خریدی در قالب اتر برایید. در این شرایی‌تواند پیشنهاد خرید را بپذیرد ییشنهادها پس از سه روز باطل میییشنهاد خرید با ۹یی درصورت لغو پیشنهاد، باز‌هم باید پرداخته شود. همچنین، حتی پس از گذشت سه روز و باطل‌شدن پیشنهاد، ارائه‌دهنده باید ۰.۰۰۸ین، فقط درصورت اطمینان از ارزش گربه‌اییل‌اید بخرید‌، پیشنهاد خرید ارائه دهید. ‎ایجاد بچه‌گربه جدید: دو روش برای ایجاد و پرورش گربه‌های مجازی جدید وجود دارد: یی پروفایل خودتان را باهم جفت بیندازید یا ییید. بهترین حالت تولییتیییجه، ارزشمندتر باشد. به‌عنوان مثال، حاصل جفت‌گیری دو گربه از نسل صفر، گربه‌ای از نسل یی از نسل دو با گربه‌ای از نسل چهار جفت‌گیریی از نسل شش روبه‌رو خواهیی. ‎برای جفت‌انداختن گربه‌های مجازیی است وارد بخش «Litter» پروفایلتان شوید و روییید. سپس، گزینه «Breed» و «Sire with my Kitties» یییی «OK, give them some privacy» ی تنها بگذارید تا بتوانید بچه‌گربه مدنظرتان را تحویل بگیرید! ‎یق فروش یی آشنا شدیی‌رسد. دو روش براییتان در‌اختیار دارید: یا آن‌ها را بفروشید یا با اجاره گربه‌های نر برای جفت‌گیرییید. ‎برایینه «Sell» برای فروش و «Breed» برای اجاره‌دادن گربه در بخش «Litter» مشاهده میید. همچنین، می‌توانید گربه‌هایتان را وارد حراجی‌هایید و قیمت شروع و قیمت پایان و مدت‌زمان دلخواهتان را برای حراج تعییییییل خودتان برای فروش و اجاره‌دادن یا حتی خرید و پرورش گربه‌های جدید بستگی دارد. با‌این‌حال، حتماً تا این‌جا متوجه شده‌ایییتییاب‌تر باشد، سود بیشتری از فروش یا اجاره آن به‌دست خواهید آورد.

‎درست مانند هر بازار ییونی دیگریییتی‌ها هم به‌واسطه فرایی‌گیرد. هرچه صفات گربه نادرتر باشد، جذابیت آن و تقاضای بازار بیشتر خواهد بود. ارزش برخی از نادرترین گربه‌ها صدها اتر (معادل با میلیون‌ها دلار) تخمین زده می‌شود. باوجودایییی این بازی باییز بپردازید؛ پس برای خریدوفروش حتماً دقت لازم را به‌خرج دهید.

‎همچنین، درصورتیی مناسبی برای گربه خود پیید، می‌توانید آن را تا زمانییشنهادهای ارائه‌شده مطابق با قیمت مدنظرتان نباشد، نگه دارید. قیی غیرمثلی گربه‌ای براساس اتر ارزیابی می‌شود و موج نوسان‌های قیمت در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند اثر مستقیم روییتی‌هایتان بگذارد.

ثبت دیدگاه

کد امنیتی

0دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهتان ثبت میشود.